املاک آتی


مجید باغبانی خادر

املاک آتی


مشهد مقدس , بلوار شهید کریمی , بین کریمی 6و 8
بیوگرافی مجید باغبانی خادر


اهل مشهد و دارای مدرک کارشناسی و ارزیابی املاک و مهندسی فروش ملک / کارشناسی شهرسازیملک های مجید باغبانی خادر