املاک آتی


مجید باغبانی خادر

املاک آتی


مشهد مقدس , بلوار شهید کریمی , بین کریمی 6و 8




بیوگرافی مجید باغبانی خادر


اهل مشهد و دارای مدرک کارشناسی و ارزیابی املاک و مهندسی فروش ملک / کارشناسی شهرسازی



ملک های مجید باغبانی خادر